de geschiedenis van wat eens de meest oostelijke straat van Schiedam was...

De aanleiding om een speurtocht naar het verleden van de Oosterstraat te beginnen, was bovenstaande foto uit 1925. Met behulp van het gemeentearchief en aan de hand van tal van gesprekken met (oud)bewoners die tevens foto’s beschikbaar stelden en inzage gaven in (ver)bouwtekeningen en koopaktes, kreeg de levensgeschiedenis van de 139-jarige straat uiteindelijk gestalte. Suggesties of aanvullingen? Mail!

Update: 10-07-2024

_______________________________________________________

        

STAAT VAN DE STRAAT 2010-2013

STAAT VAN DE STRAAT 2015