Bouwsels in onze directe omgeving

Bijeenkomst over ‘iconisch’ gebouw op kop Singel

Juichverhaal waarbij heikele kwesties werden vermeden

De zevende reus (fictieve molen) die werd gepresenteerd als het achtste wereldwonder. Tijdens de informatieavond op 5 maart over het nieuwe bouwsel dat op de kop van de Singel moet verrijzen, wist Marcel Groeneweg van Blauwhoed het smakelijk te vertellen. Hardop dromend zag hij hoe van heinde en verre treinladingen vol stervelingen zich voor dit ‘ankerpunt‘ zouden verdringen om een selfie te maken.

Hij legde en passant uit hoe de ontwikkelcombinatie waarvan zijn bedrijf deel uitmaakt tot dit winnende ontwerp was gekomen. Het gemeentebestuur wenste een Schiedams icoon en gesprekken met omwonenden en aanpalende bedrijven deden de rest. In het zaaltje gingen op dat moment tal van wenkbrauwen omhoog. Gesprekken? Met wie dan? Vragen stellen mocht echter nog niet.

De Blauwhoedman draaide, zoals het een ontwikkelaar betaamt, zijn promo vol verve af. In het pand 75 appartementen waaronder exemplaren met ruime balkons op het zuiden, werk-woon-eenheden en penthouses. En dat alles duurzaam en energieneutraal. Want warrmte- en koude-opslag, windmolentjes en zonnepanelen. In de plint zouden al die selfiemakers zich kunnen laven aan jenever en bonbons. S’maakt het?

Heikel punt

Het voetbalveldje – dat tien jaar geleden werd aangelegd – ging verdwijnen, maar er kwam een speelmogelijkheid aan de Schie (?) voor terug. Ruim aandacht ook voor de fietsenstalling in het gebouw en uitleg over de gebruikte kleuren die allemaal naar het verleden van Schiedam wezen. Hij vermeed angstvallig het heikele punt dat het merendeel van de toehoorders bezighield: parkeren.

In een belendende zaal mochten de aanwezigen vervolgens kaartjes invullen met hun vragen. En prangende kwesties voorleggen aan gemeenteambtenaren en ontwikkelaars. Omdat wij in de Oosterstaat met onze niet onderheide huizen in de directe vuurlinie van dat icoon liggen, was de heimethode van belang. Wees gerust straatgenoten, er gaat geboord worden, dus geen trillingsmeters, nulopnames en gezeur achteraf over schades.

Dan de gesprekken die met omwonenden en bedrijven gevoerd zouden zijn. Wij, een ploegje bewoners van voorin de straat, wisten van niets. Sterker, de uitbaters van café Pleinzicht en restaurant Tabor – bedrijven die pal aan die selfietrekker grenzen – wonen in onze straat en waren net zo verbaasd. Op naar de vertegenwoordiger van Blauwhoed om dit mysterie op te lossen. Zijn antwoord: we hebben dat low profile gedaan. Om geen aandacht te trekken.

Wazig

Hoongelach was zijn deel. Wie we het ook vroegen, niemand was iets gevraagd. Het tijdens de presentatie zo zorgvuldig vermeden onderwerp ‘parkeren‘ kwam uiteraard oorverdovend aan bod in het tweede deel van de avond. Desgevraagd vertelde projectleider Maarten van Otterdijk dat het aantal parkeerplaatsen in het icoon slechts 22 stuks bedroeg. De parkeernorm van 0.3 werd gehanteerd.

Onze suggestie dat dan de rest van de 75 nieuwe bewoners een parkeervergunning aan zou vragen om bijvoorbeeld bij ons in de straat te parkeren, wees hij van de hand. Nee, die krijgen geen vergunning. Over een alternatief van 44 plaatsen op en naast het parkeerplaatsje dat altijd vol staat om over de dubbel geparkeerde, wachtende taxichauffeurs maar te zwijgen, waren de antwoorden zo divers en wazig dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat die lading onze staten zal bevolken.

Alsof we een decennium teruggaan in de tijd. Toen we eindelijk vergunningen  konden kopen en het filerijden in onze straten op jacht naar een parkeerplaats ophield. De ergernis uit de tijd zonder vergunningen gaat terugkomen. De gebezigde argumenten van: ga maar op de fiets, in een deelauto of met de trein zijn wensdenkerij. Er stond over het parkeerprobleem nog meer op ons lijstje. Waar gaan al de bouwvakkers die het icoon moeten bouwen hun auto’s laten?

Afvalpunt

De reden voor die vraag ligt in het feit dat, toen er nog niet zolang geleden iets verbouwd moest worden in een van de plintunits van het stationsplein, de bouwvakkers die hun wagens op het plein parkeerden werden verjaagd. Mocht niet. Wegwezen. Drie keer raden naar welke straat ze uitweken. Nee, laat maar. Naar de Oosterstraat.

Naast auto’s wordt ook afval geparkeerd op de AAP bij het parkeerterreintje. Dat afvalpunt gaat daar verdwijnen, want dat wil je als gemeentebestuur niet bij dat wereldwonder. Waar komt die AAP die behoorlijk vergroot moet worden - 75 bewoners extra plus de plintbedrijven – dan wel? In de buurt wist projectleider Van Otterdijk. Maar hij wilde de exacte locatie niet onthullen.

Er komt nog een aantal bijeenkomsten met omwonenden om het project te finetunen. Volgens wethouder Minhas is Blauwhoed daar goed in. Het simpele gegeven dat omwonenden en aanpalende bedrijven nooit gehoord zijn en de parkeerproblematiek in het promopraatje consequent werd vermeden, stemt verre van optimistisch.

MvO, nr 15, 6-3-2020, webmaster

----------------

Gemeente heeft geen zin in lastige discussies

Op Schie tv (7-3-2020) een bewoner van de Singel die ook al niet uit z’n dak gaat over het bouwsel op de kop van de Singel en de manier waarop het gevaarte tot stand is gekomen. We weten inmiddels uit eigen onderzoek dat ontwikkelaar Blauwhoed de onwaarheid spreekt over gesprekken met omwonenden en bedrijven.

Blauwhoed heeft niets anders gedaan dan de wens van het college van B&W (een iconisch gebouw) gestalte te geven. Niemand heeft ooit de rest van de inzendingen gezien. Het college was de jury. Hoezo inspraak? Achteraf vragen wat men van het ontwerp vond, en dat gebeurde veelvuldig op de informatieavond, was zinloos.

Kreten als megalomaan, fake, on-Schiedams en veel te hoog waren aan dovemansoren gericht. Het ‘winnende’ ontwerp gaat toch niet veranderen. Wat Blauwhoed niet verweten kan worden is het feit dan het voetvalveldje/speelplaatsje en de parkeerplaats verdwijnen. Het college is daarvoor verantwoordelijk. En had op de avond met antwoorden over alternatieven moeten komen.

Misverstand

Dat gebeurde niet. Waarom waren wij als omwonenden dan uitgenodigd? Om naar aanleiding van het wervende verhaal van Blauwhoed een appartement zonder parkeerplaats in de selfietrekker te kopen? Voor 250.000 euro voor vijftig vierkante meter exclusief de vve-bijdrage per maand? Op welke vreemde gedachten hinkt de gemeente?

Nog even over de parkeerplaats die gaat verdwijnen. Het is een misverstand dat daar alleen mensen hun auto stallen die met de trein/metro naar elders gaan. Als dat zo zou zijn, was die parkeerplek na zeven uur ’s avonds leeg.  Het tegendeel is het geval. Neem alleen al de bewoners die voor aan de Singelkant boven de plint wonen. Zij parkeren daar ook.

Om de geïnterviewde Singelbewoner van repliek te dienen had Schie tv een vertegenwoordiger van de gemeente uitgenodigd in verband met hoor en wederhoor. Er bleek niemand beschikbaar te zijn. Dat zal na die curieuze ‘informatieavond’ niemand bevreemden.

MvO, 8-3-2020

-------------------

Algemeen Dagblad/Waterweg, 13-3-2020

---------------

Nieuwe Stadsblad, 17-6-2020

-----------------------

Algemeen Dagblad/Waterweg, 17-7-2020

De foto (uit 2016) bij dit stuk in het AD is voltooid verleden tijd. Precies een maand geleden, toen een hoosbui Schiedam teisterde, bleek dat de onderbemalingsvariant - uitgedacht en uitgevoerd door Irado onder leiding van Arie Lingen - werkte. Voor het eerst kwam de Oosterstraat niet meer in het lijstje van natte voeten voor.

Schie Nieuws, 17 juni 2020: 'Er zijn meldingen onder andere uit de Boylestraat, Villastraat, 's-Gravesandestraat, Kepplerstraat, Oostsingel, Verdistraat, Boerhaavelaan, Rozenburgsestraat, van 't Hoffplein en de Van Marumstraat.'

De Villastraat en de Oostsingel krijgen op termijn (binnen twee jaar) ook pompen (nieuwsbrief april 2020). En als de bewoners van die straten slim zijn, dringen ze aan op waterdrempels en afsluiting van het Singelriool. Net zoals bij de Oosterstraat is gebeurd. Dan is ook hun leed geleden.

Dat de gemeente het nieuwe pand - er worden geen iconische gebouwen gebouwd, dat is een marketingtruc - nu probeert te 'verkopen' als oplossing voor de wateroverlast is klinkklare onzin. Of het Singelriool dat een hevige regenbui niet kan verwerken (Haskoningrapport) de extra belasting van 75 woonunits plus plint aankan, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Dan de gevreesde parkeeroverlast. Het parkeerterreintje plus de plaatsen die er haaks op staan, omvat 44 plekken. De gemeente is niet van plan te compenseren. Er komen bij de reconstructie van de PKO-laan en de Lorentzlaan 14 parkeerplekken bij, dus niet zeuren. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan 22 auto's. Hoe worden die verdeeld? Per loting? Bij opbod?

De stakkers die geen parkeerplek binnen het gebouw kunnen bemachtigen, krijgen geen parkeervergunning, zo is de gedachte. Want ze wonen toch bij een ov-knooppunt? Ontwikkelaar Blauwhoed denkt de units zonder parkeerplaatsen makkelijk kwijt te kunnen. Je zal maar zo'n appartement kopen en ooit willen verkopen. Zonder parkeerfaciliteit. Wensdenkerij.

MvO, 17-7-2020

---------------------

Simpele vragen, moeilijke antwoorden

Je wilt als gemeente in de stad een nieuw gebouw neerzetten. Op de plek waar dat pand moet verrijzen, resideren een druk bevolkt parkeerterrein met 44 plekken en dubbel geparkeerde, wachtende taxi’s, een uitgebreide AAP (Afval Apart Punt) en een destijds dringend door de jeugd gewenst voetbalveldje met alles erop en eraan dat pas 10 jaar geleden werd aangelegd (klik hier, hier, hier en hier).

Als je dan een informatieavond voor omwonenden belegt, kun je er vergif op innemen dat er vragen komen over parkeren, afvalpunt en voetbalveldje. Met andere woorden: dat je, als anticiperende gemeente, met antwoorden op de proppen moet komen. Dat lijkt logisch, maar niet in Schiedam. Wél een wervende verhandeling over het nieuwe bouwsel door de ontwikkelaar, maar geen antwoorden op gerechtvaardigde vragen.

Samen met u

Die informatieavond was op 5 maart 2020. Ambtenaren gaven wazige antwoorden en aanwezigen mochten op kaartjes hun vragen formuleren. Ruim vier maanden later (15 juli 2020) werd er een online bijeenkomst georganiseerd. En? Eindelijk antwoorden? Vergeet het maar. Over het voetbalveldje: ‘Er komt een groene speelvoorziening terug in de wijk, wij willen samen met u onderzoeken waar behoefte aan is.’ Dat heeft de jeugd een decennium geleden al aangegeven. Aan een voetbalveldje. 

Over de AAP: ‘Er worden nieuwe locaties gezocht op loopafstand.’ Waarom moeten die plekken nu nog worden gezocht? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Over de wegvallende parkeerplaatsen: ‘Voor forenzen zijn er voldoende alternatieve plekken in de omgeving, zoals bij Q-Park. Vervangende parkeerplaatsen (64) bij Q-Park, P&R Horvathweg. Bewoners zijn aangewezen op het gebied waar zij een vergunning voor hebben.’

Buitenbeentje

Uit eerdere uitspraken weten we dat er slechts 22 parkeerplaatsen in het gebouw worden aangelegd en dat de overgrote meerderheid van de nieuwe bewoners geen parkeervergunning krijgt. Dus in een omgeving waar iedereen een of twee parkeervergunningen kan kopen, wordt er een buitenbeentje neergezet waarvan de toekomstige bewoners die mogelijkheid niet hebben. Hoe ga je dat handhaven? En vrienden en kennissen die op verjaarsvisite komen? Ook zeker allemaal autoloos.

Wordt die nieuwe norm  - 0,3 parkeerplekken - ineens overal in Schiedam gehanteerd? Ga maar bij De Nieuwe Wetenschappers kijken. Volop parkeerplekken. Of Let’s go West tegenover de Wiltonhaven. Alle 149 appartementen plus de gevestigde bedrijven krijgen een eigen parkeerplaats. Tot slot het nieuwe woningbouwproject op de locatie van het voormalige sportfondsenbad aan de Burgemeester Knappertlaan. Zeventien woningen met 26 parkeerplaatsen.

MvO, 25 -7-2020

----------------------

Algemeen Dagblad/Waterweg, 12-11-2020

Belangstelling digitaal overleg minimaal

Voorziene parkeerproblemen weggewuifd

Het parkeerterreintje dat volgens Blauwhoed/gemeente slecht 34 plekken telde, bestond plotsklaps uit de werkelijke 43 plaatsen. Vijftien van die parkeerders waren treingangers en de rest buurtbewoners, zo hadden de rekenmeesters uitgevonden. Die treinmensen moesten voortaan maar in de Q-PARK - of in de Euroscoopgarage gaan parkeren en voor de rest werd ruimte gevonden op de vernieuwde PKO-laan (plus 14 plekken), de Singel, de Overschiesestraat en de Overschiesedwarsstraat.

Probleem opgelost, niet verder zeuren en bovendien wil de gemeente het autobezit terugdringen. Wie een tweede autoparkeervergunning bezit, mag hem houden, maar na verhuizing blijft alleen de eerste vergunning op dat adres bestaan. Een tweede auto krijgt geen vergunning meer. Op de suggestie bewonersvergunningen uit te geven zodat 'vreemdelingen' kunnen worden gedetecteerd, kwam een bizar antwoord. Helemaal omdat het gebruik van deelauto's (en het afschaffen van eigen auto's) werd bejubeld.

Nee, werd er gewaarschuwd, doe dat nou niet. Want dan worden bezoekers van bewoners benadeeld en ook mensen die winkels of horecabedrijven willen aandoen, gedupeerd. Met andere woorden: ons wordt min of meer opgedrongen onze auto's weg te doen ten faveure van deelauto's, maar onze bezoekende kennissen of mensen die in Schiedam willen winkelen, krijgen met hun auto's ruim baan.

En hier zien we voor de zoveelste keer de doelredenering. De gemeente laat Blauwhoed alles volbouwen en wanneer er geklaagd wordt over de parkeerproblematiek is er zogenaamd niets aan de hand, is autobezit smerig en zijn deelauto''s de oplossing. Parkeren op straat goedkoper dan in de garages? Gemeente: "Tja, zou kunnen. We komen binnenkort naar u toe om daarover van gedachten te wisselen." Tuurlijk.

MvO, 12-11-2020