Wethouder illusionist op staats tv

Op 19 oktober 2020 werd in het tv-programma ‘De Monitor’ aandacht geschonken aan verzakkende huizen als gevolg van droogte. Op 18 minuten en 20 seconden wordt de camera op Schiedam gericht en zien we wethouder Fahid Minhas (Bouwen en wonen) met de verslaggeefster vanaf de PKO-laan door de Stephensonstraat naar de Oosterstraat lopen.

Ze blijven bij het kruispunt staan. Wat dan volgt, is een Hans Klok-achtige illusie waarin er maar liefst honderd centimeter onder onze huizen wordt weggetoverd. "Wat is hier aan de hand", vraagt de interviewster in het totaal gescripte tweegesprek. Minhas: "O ja, dat is wel grappig om te zien." De Oosterstraathuizen, zo vertelt hij, zijn gefundeerd op staal, zijn zo’n honderd jaar oud en in die tijdsspanne zijn ze één meter gezakt. Inclusief wegdek. Om zijn betoog te bewijzen, wijst hij omhoog naar de PKO-laan waar de panden op houten palen staan.

“Woningen op staal zakken natuurlijk in het kader van de bodemdaling en houten palen die staan natuurlijk wel op hun plek.” Vervolgens wijst Minhas op hoekpand 56. “Dit huis is ook gefundeerd op houten palen dus dat is boven de straat blijven hangen.” De verslaggeefster in het afgesproken tweegesprek: "Wat idioot!"

Het toneelspel eindigt met de constatering dat de houten palen onder water moeten blijven en dat bij hevige regenval onze straat onder water loopt. De interviewster: "Dus daar moet je pappen en nathouden en hier pompen en drooghouden." Minhas: "Ja, dat is echt wel een opgave."

Niveauverschil

Onze Oosterstraat werd in 1885 aangelegd. Het was de meest oostelijke straat van Schiedam. Achter de woningen lag weidegrond. Pas rond 1930 werden houten palen de poldergrond ingejaagd richting een onderliggende zandlaag om de de PKO-laan te bouwen. Tegelijkertijd moesten vijf panden uit onze straat sneuvelen om een nieuwe zijstraat te kunnen construeren: de Stephensonstraat. Onze voorgangers in de straat stonden op hun achterste benen, want de rijbanen van zowel de PKO-laan als de Van Leeuwenhoeckstraat kwamen hoger te liggen dan de rijbaan van de Oosterstraat.

Schiedamsche Courant, 22 maart 1928.

De ruim bemeten souterrains en kelders van de PKO-laan en de Van Leeuwenhoeckstraat lagen namelijk op dezelfde hoogte als het grondniveau van de de Oosterstraat. Maar de begane grond en dus ook de rijbanen van die straten kwamen hoger uit. Ho, ho, riepen 57 verontruste straatgenoten bijna een eeuw geleden tegen het gemeentebestuur, als jullie de Stephensonstraat willen aanleggen dan eisen we dat het rijbaanpeil van die nieuwe straat zakt tot het straatniveau van de Oosterstraat. De gemeente, allang blij dat er geen bezwaar werd gemaakt tegen de doorbraak die de Stephensonstraat zou worden, zegde toe dat het niveauverschil zou worden opgelost.

En zo kwamen de hellingen richting PKO-laan en de idem aangelegde Van Leeuwenhoeckstraat tot stand. Dat geldt trouwens ook voor het begin en einde van de historische bebouwing. Met aan vier kanten hellingen, maakte de gemeente van onze straat een badkuip. Minhas vertelde een flagrante onwaarheid over het zakken van de Oosterstraat. Nee wethouder, de rijbanen van de omgeving werden opgehoogd. Onze achtertuinen en achterdeuren liggen op dezelfde hoogte als die van de de twee aangrenzende straten. Daar zou het sprookje van de één meter verzakking te zien moeten zijn. En dat is niet het geval.

Nonsens

Dan pand nummer 56 dat zogenaamd ook laat zien dat onze straat één meter is gezakt. Complete nonsens. Dat pand, inclusief de trap werd toentertijd zo gebouwd. Het bewijs staat al ruim een decennium op deze site. Klik hier voor verslag en foto’s. Over de laatste opmerking van de publiciteitsminnende wethouder dat het echt wel een opgave is om onze straat droog te houden, kunnen we kort zijn.

De gemeente negeerde de roep om waterdrempels en het advies van zowel Oranjewoud (2009) als Royal Haskoning (2016) om onder te bemalen. Na een WOB-verzoek van ondergetekende dat op alle mogelijke manieren werd getraineerd, bleek waarom. De gemeente wilde onze grond en die van de Villastraat en de Oostsingel voor een grijpstuiver in handen krijgen om te gaan projectontwikkelen.

Scoop

De bewoners van die drie straten kwamen massaal in opstand en wethouder Minhas beet tijdens een vergadering op 21 januari 2019 in het stof. Het slinkse plan zou hij door de shredder halen. Of hij te vertrouwen was? De wateroverlast, die in de drie straten slechts tien procent van de woningen betrof, werd opgelost door een onderbemalingsidee van Irado. Er is geen overlast meer. Maar de verongelijkte wethouder Minhas blijft aan de gang.

De programmamakers van ‘De Monitor’ dachten met een scoop onder de arm naar het mediapark in Hilversum te vertrekken. Een 200 meter lange staat die in minder dan een eeuw één meter was gezakt. De wethouder, die niet mag liegen, vertelde het immers zelf? De goedgelovigen werden door Minhas volledig om de tuin geleid met een kletskoekverhaal. De vraag is dan ook of zijn shredderbelofte van begin vorig jaar, die hij in het bijzijn van zestien getuigen deed, iets waard is.

MvO, 25-10-2020

-------------------

Wethouder Fihad Minhas in de herhaling

Uiteraard vroegen we zowel de wethouder als de programmamakers van De Monitor om een schriftelijke reactie. Fihad Minhas gaf geen kik. Voor de naar waarheid zoekende Monitor hadden we slechts één observatie en één vraag: Wat opvalt is dat er tijdens de uitzending tal van woningeigenaren aan het woord komen. In de Oosterstraat niet. Daar laten jullie een wethouder complete onzin uitkramen. Hoe komen jullie eigenlijk aan onze straat?

Stilte alom.

Voor de volledigheid de kletspraat nog een keer geanalyseerd. In beeld en soms geluid. 

1889 - Eerste kadastrale kaart van onze straat (bovenin). Op de voorzijde die aan de Singel grenst en de bouwsels achter de helft van de even nummers - Polderstraat, zou later de Van Leeuwenhoeckstraat worden - na is de Oosterstraat omgeven door weiland.

Wat werd er in de loop der jaren gesloopt? Alle panden voor de nummers 7 en 14, de vijf huizen om de Stephensonstraat aan te kunnen leggen en de staart vanaf de fietsenstalling.

1900 - Blik vanaf het station op de achterzijde van de oneven nummers van de straat. De bewoners keken tot 1930 uit op weiland.

1925 - De nog niet doorsneden Oosterstraat zonder hol aan het eind.

1940 - Rond 1930 werd onze straat omgeven door hoge nieuwbouw. Zo kregen de even nummers de Van Leeuwenhoeckstraat als achterbuur en de oneven nummers de Professor Kamerlingh Onneslaan. Het weiland achterin de straat moest er ook aan geloven. Omdat de begane grond en de rijbaan hoger uitkwamen werd er een hol naar de oorspronkelijke straat aangelegd.

Fragment uit de Monitoruitzending. Zou de wethouder, die zegt bouwkunde gestudeerd te hebben (video), nu echt niet weten waartoe de raampjes boven het plaveisel van de PKO-laan dienen?

Achter die vensters bevindt zich onder de grond het souterrain.

De achterzijde van een PKO-laan woning. Links de begane grond met daaronder een enorme kelder en daarnaast de keuken met een deur naar de tuin. Die deur en tuin liggen op dezelfde hoogte als de aangrenzende deur en tuin van de achterbuur in de Oosterstraat. Het spectaculaire verhaal van de wethouder is dus kolder.

Vorig jaar werd er funderingsherstel gepleegd onder enkele panden in de Oosterstraat na de hol; de huizen die rond 1930 werden gebouwd. Ook die exemplaren bezitten een souterrain.

En wie staat daar in dat souterrain te heien? De wethouder, die dat deels ondergrondse fenomeen dus wel degelijk kent. Waarom hij De Monitor misleidde blijft een raadsel. In het filmpje dat van zijn heiklus werd gemaakt, komt Minhas met een volgende opzienbarende mededeling. Volgens hem staan de houten heipalen op... een veenlaag.

MvO, 21-12-2020