Markante gebouwen in de straat: Banketfabriek Vlug

Wie de overbekende foto (1930) van onze straat aandachtig bestudeert, ziet aan de rechterzijde de volgende tekst: BANKETFABRIEK 19 M.J. VLUG 19. De gedachtesprong die dan al gauw wordt gemaakt, is dat onze straat uit 1919 stamt. Niets is minder waar. De Vlugfabriek domineerde weliswaar de ingang van de straat, maar het officiële adres luidde: Singel 222. Het jaartal 1919 slaat op de uitbreiding van de banketbakkerij.

Links de winkel van Vlug, hoek Singel/Oosterstraat (1907).            

Het enige echt in het oog springende pand dat de Oosterstraat ooit rijk was, behoorde toe aan banketbakker M.J. Vlug. Naast zijn winkel hoek Singel/Oosterstraat (even nummers) bouwde bakker Vlug in 1919 een banketfabriek die hoog boven de straat uittorende. De door de bakker gehanteerde slogan ‘Op brood van Vlug komt men terug’, klopte. Niet alleen in Schiedam werden de producten van Vlug gewaardeerd, maar ook over de landsgrenzen. 

Ingang van de straat. Rechts de bakkerswinkel met daarnaast de fabriek.

Nogmaals de winkel met daarachter de hoge fabriek. Het braakliggende stukje grond is anno nu een voetbalveldje. De huizen links daarvan werden allen gesloopt. Rechts onderin de deels al dichtgetimmerde panden in 1960. Op die plek kwam een parkeerplaats. 

Rechts een bakkerskar voor de fabriek en links het tot pakhuis verbouwde pand nummer 3.

Vlug drukt van meet af aan een stempel op het begin van de straat. In oktober 1919 vraagt hij vergunning aan om de woningen aan de overzijde (nummers 1 en 3) te verbouwen tot pakhuis. Dat mag. Ook de aanvraag om achter pand nummer 6 een meelbergplaats te mogen bouwen (1945) en om van nummer 8 een expeditie van de bakkerij te mogen maken (1948) worden gehonoreerd.

Maar dan is de koek op. Naar aanleiding van de laatste aanvraag schrijft de directeur van Gemeentewerken aan Bouw- en Woningtoezicht dat verdere uitbreidingen voortaan geweigerd moeten worden. Dit, omdat het Vlugcomplex eigenlijk niet meer in een woonomgeving past en omdat de bedrijfsactiviteiten hinderlijk zijn voor de omgeving. 

In 1961 verkast Vlug naar elders in Schiedam. In de voormalige banketfabriek wordt een depot van frisdrankenfabrikant Herschi gevestigd. In plaats van de bakkerskarren die de Oosterstraat in de vroege ochtenduren bevolken, is het vanaf dat moment een komen en gaan van vrachtwagens vol rinkelende flesjes. Begin jaren (19)70 komt ook daar een eind aan (zie hoofdstuk sloop).

In de voormalige banketfabriek wordt een depot van Herschi gevestigd.

...een komen en gaan van vrachtwagens met rinkelende flesjes...