Bouwsels in onze directe omgeving

Nieuwe Stadsblad, mededelingen gemeente, 16-9-2020

AMEC-gebouw: zelfde plaats, andere gedaante

Het zogenoemde AMEC-gebouw, het hoge pand aan het Stationsplein en de Horvathweg, zal binnen afzienbare tijd een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan.

Het pand dankt nog steeds zijn naam aan aan het bedrijf dat er zich begin jaren zestig van de vorige eeuw vestigde: KH-AMEC Engineering BV. Die onderneming zette de bedrijfsnaam luidkeels op de top.

Het gebouw herbergde op de begane grond achtereenvolgens een Fiatdealer (Unique) en daarna een Renaultdealer (Kreisel) plus een Shell-station.

Tien jaar geleden, toen onze straat werd mishandeld door aannemer Kraaijeveld, werd het lege pand door de toenmalige Duitse belegger opgeknapt. Een aantal bedrijven (het RIAGG, Nijgh) en later ook een vestiging van SPAR vonden er een nieuw onderkomen. Weer later mochten studenten het gebouw betrekken.

Het pand, dat inmiddels in handen is van Ultee Vastgoed uit Rotterdam, zal de komende tijd drastisch worden verbouwd. Zo zal er een aantal verdiepingen van de betonnen kolos worden gesloopt om plaats te maken voor meer etages in houtskeletbouw. Het pand wordt dus hoger. Het 'ícoon' aan de overkant ook?

Drukke bedoening

Als de stofwolken zijn opgetrokken, zullen er 130 woningen tevoorschijn komen inclusief fietsenstalling, berging, detailhandel en horeca. Welja. Nog meer horeca. Eind dit jaar moet het gebouw leeg zijn en eind volgende jaar is het pand volgens de planning herontwikkeld. Waar gaan al die nieuwe bewoners parkeren?

Volgens projectmanager Sandra van Riemsdijk beschikt het AMEC-gebouw over 80 eigen parkeerplaatsen. Of dat aantal genoeg zal zijn om de gevreesde parkeeroverlast in onze straat te beperken? Of krijgen bewoners/gebruikers die geen plaats kunnen bemachtigen net zoals in het 'ícoon' ook geen parkeervergunning?

Al met al gaat het de komende tijd een drukke bedoening worden. De reconstructie van de PKO-laan (waar gaan die bewoners parkeren?), de verbouwing van het AMEC-gebouw en daarna het Blauwhoedpand op de kop van de Singel. Ons, na de parkeervergunningen, o zo rustige straat kan zijn dik honderd jaar oude borst natmaken.

MvO, 16-9-2020

---------------

AMEC-gebouw: zelfde plaats, andere naam

Nieuwe Stadsblad, mededelingen gemeente, 10-3-2021

------------------

Ontwikkeling Amec-gebouw stap verder

SCHIEDAM - De gemeente kan verder met het herontwikkelen van het kantoorgebouw bij het station, bekend als het Amec-gebouw. De raad gaf gisteren toestemming om in de planontwikkeling af te wijken van het bestemmingsplan.

Het pand moet - onder de noemer Terras aan de Schie - worden omgebouwd tot honderddertig huurwoningen. Het betreft een particulier initiatief van ontwikkelaar U Vastgoed

In de raad was overigens nog wel het nodige te doen over de plannen. Verschillende fracties vrezen voor grote parkeerproblemen in het gebied.
Wethouder Antoinette Laan wist met name LOS, Ouderenpartij Schiedam en fractie Post niet te overtuigen; zij stemden tegen de 'Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Stationsplein 2 (Terras aan de Schie)'.

Maarten Reuderink van OPS sprak van 'het propageren van wensdenken' door het college. "De parkeerdruk in oost neemt alleen maar verder toe." In plaats van 'geen bezwaar', zoals het verzoek van het college aan de raad, had hij naar eigen zeggen juist 'heel veel bezwaar'. Monique Rotteveel van LOS sprak van 'een disaster voor de huidige bewoners'.

Parkeren

In de plannen komen voor toekomstige bewoners van het complex tachtig parkeerplaatsen beschikbaar onder het station. Dat zijn er minder dan volgens de normen nodig. "Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Parkeren’, omdat niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein", aldus B&W. Bilal Badri van de PvdA vroeg het college of het mogelijk is om voorwaarden te stellen aan dat parkeren, bijvoorbeeld over de maximum tarieven die daarvoor gevraagd worden. Volgens de wethouder is dat niet mogelijk.

"Met het besluit van de gemeenteraad kan de procedure voor een wijziging van het bestemmingsplan voor Terras aan de Schie in gang worden gezet", zo laat de gemeente vanmorgen in een persbericht weten. "Het initiatief omvat de sloop van drie verdiepingen en het vervolgens opbouwen van acht verdiepingen met houtskeletbouw. De ontwikkelaar verwacht eind 2021 te starten. De verwachte oplevering van de appartementen is eind 2022."

Volgens wethouder Laan en anderen zal het project een eigen doelgroep aanspreken. "Als ik twee auto's op mijn oprijlaan wil hebben, zal ik hier niet komen wonen." Het project richt zich met name op jongere huizenkopers die hechten aan de nabijheid van het station. Sowieso zal de markt voor huizen veranderen, aldus Laan. "Er zullen in de toekomst andere afwegingen worden gemaakt."

Verhuisbewegingen

Frans Hamerslag van Progressief Schiedam ziet dat wel zitten. "Wij zien in de verbouw, de omhoogbouw, een upgrade voor het Stationsplein. (..) We willen met Schiedam vooruit, zodat jongeren in Schiedam blijven omdat er woningen zijn. Daarom moeten we dit ook gewoon lekker gaan doen met elkaar."

De ontwikkelaar en architect zijn van plan het Amec-gebouw verder te verduurzamen, door te werken met houtskeletbebouwing (HSB) - wat bijdraagt aan CO2-reductie. "Verder wordt een duurzame WKO-installatie geïmplementeerd om het energieverbruik laag te houden en om het gebouw van extra koeling te voorzien in de zomerperiode. Vooruitlopend op de nabije toekomst zal Terras aan de Schie gasloos zijn. Tenslotte wordt groen toegevoegd door toepassing van het sedum-dakbedekking en beplanting aan de gevels', aldus de plannenmakers. "De groene daktuinen hebben een waterbergende functie en leveren een bijdrage aan de groenbeleving op en rondom de locatie."

De gemeente vindt de ontwikkeling van het pand belangrijk, omdat het zorgt voor extra woningen in de stad. Bovendien brengt zo'n toevoeging extra 'verhuisbewegingen' op gang in de stad. "En het trekt nieuwe doelgroepen aan." Verder ontstaat door de woningbouw op deze locatie bij het station Schiedam-Centrum 'een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant van de snelweg en het centrum aan de andere kant'. "De toekomstige woningen dragen bij aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de nabijgelegen bedrijvenpolders."

Schiedam24, 9-7-2021