Stadskantoor in de steigers (1971).

Stadskantoor uit de steigers (1972).

Opname vanaf het stadskantoor (1972).

Opname vanaf het stadskantoor (1972).

Opname vanaf het stadskantoor (1972).

Sloop schoorsteen Hollandia (1994).

Opname vanaf het stadskantoor (1972).

Singel vanuit de Laurens Costerstraat (1972).

De eeuwenoude kastanjeboom voor de verplaatsing (augustus 2005).

Stationsplein (mei 2003).

Oosterstraat (mei 2003).

PKO-laan (mei 2003).

Tweede Tuinsingel (juni 1993).

Tweede Tuinsingel na de sloop in 1997.

Singel (juni 1993). Vanaf de poort zou gesloopt gaan worden.

Eerste Tuinsingel (juni 1993).

Eerste Tuinsingel (juni 1993). Eerste witte pand zou gesloopt gaan worden.

Eerste Tuinsingel na de sloop van het witte pand in 1997.

Het voormalige Joodse kerkhof in 1993.

Sanering Singel-Noord in volle gang (1993).

Tijdens de sloop (foto rechts) en na de sloop (foto links).

 

Hoek Singel/Van Leeuwenhoeckstraat (1993).

Nieuwbouw hoek Singel/Van Leeuwenhoeckstraat (1994).

Sloopwerkzaamheden Singel (juni 1993).

Sloopwerkzaamheden Singel (juni 1993).

Nieuwbouw Singel (juni 1994).

Nieuwbouw Singel (achterzijde).

Nieuwbouw Singel (achterzijde).

Singel nieuwbouw (1994).

Nieuwbouw Singel (juni 1994).

Sloop hoek Singel/Overschiesedwarsstraat (1993).

Sloop hoek Singel/Overschiesedwarsstraat (1993).

Nieuwbouw hoek Singel/Overschiesedwarsstraat (1994).

Blik op nieuwbouw Singel vanuit de Van Leeuwenhoeckstraat (1994).

 

Oude hoek Singel/Overschiesedwarsstraat (1993).

Nieuwe hoek Singel/Overschiesedwarsstraat (1994).

Stationsplein (archief 1962).

Het stationsgebouw en het stationsplein (mei 1997).

Achterzijde station. Opname vanaf het stationsgebouw (juni 1997).

Horvathweg. Opname vanaf het stationsgebouw (juni 1997).

PKO-laan. Opname vanaf het stationsgebouw (juni 1997).

PKO-laan. Opname vanaf het AMEC-gebouw (1997).

De Schie. Opname vanaf het AMEC-gebouw (1997).

Het station. Opname vanaf het AMEC-gebouw (1997).

Het stationsgebouw (april 1997).

Nieuwbouw Hollandiahof (2003).

Aanleg metro (mei 2003).

Stationsoverkapping. Opname vanuit het AMEC-gebouw (mei 2003).

Het omhooggevijzelde viaduct over de 's Gravenlandseweg (2003).

Horvathweg richting station (2003).

Horvathweg (2003).

Plein 1940-1945 (2003).

Aanleg metro vanaf het station (2003).

Aanleg metrostation (2003).

Aanleg metrostation (2003).

Aanleg metrostation (2003).

Station gereed (2003).

Oost vanuit het AMEC-gebouw (2003).

Overschiesestraat (2002).

Noodbrug over de Schie (2002).

Achterzijde Overschiesestraat (2005).

Achterzijde Overschiesestraat na de sloop (2008).

Overschiesestraat tijdens de sloop (2005).

Overschiesestraat (2005).

Hetzelfde punt na de sloop (2008).

Achterzijde Overschiesestraat (2005).

Hetzelfde punt na de sloop (2008).

Achterzijde Overschiesestraat (2005).

Hetzelfde punt na de sloop (2008).

Overschiesestraat (2005).

Hetzelfde punt na de sloop (2008).

Aanleg trambaan (2008).

 

Aanleg trambaan (2008).

Achterzijde Schietheater (2008).

Aanleg trambaan (2008).