Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'. 

Als je een straat gaat verdiepen, moeten ook de inspectieputranden zakken. Dat betekent dat er een deel van het metselwerk waarop het deksel rust, verwijderd dient te worden. Nou moest dat metselwerk volgens het bestek netjes worden afgevoerd. Maar aannemer Kraaijeveld had geen zin in al die rompslomp. 

Niet gehinderd door ook maar enige vorm van toezicht, laat staan van controle achteraf, werden de metselranden gewoon het riool in gekieperd. Dat werd duidelijk toen de riolen werden schoongemaakt. De rekening voor de extra schoonmaakkosten is voor de belastingbetalende Schiedammer. Daar ga je als gemeente natuurlijk niet je geliefde huisaannemer mee lastigvallen.

Oostsingel.

Oostsingel.

Oosterstraat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de 'Totstandkoming van de overeenkomst' met de aannemer.

De bepaling van de zwaarte van graafmachines en vrachtwagens kennen we inmiddels, maar er stonden nog twee punten onder waaraan niemand zich hield. Reden? De vondst van koolas! Bewoners wisten het, Ingenieursbureau Oranjewoud drong aan om bodemonderzoek te plegen en de Gemeente? Die luisterde naar niemand en stak de spade in de grond. 

We weten wat er daarna gebeurde. Er moest gesaneerd worden. Werd er een saneringsplan opgesteld? Welnee. Werd het bestek waaruit wij putten aangepast? Niets daarvan. Integendeel: het werd totale chaos. In de drie historische, niet onderheide straten werd plotsklaps zwaar materieel ingezet, rouleerden saneerders en stratenmakers en gebeurde alles gehaast en half.

We gaan het in deze aflevering niet hebben over de bepaling dat onze straat als eerste uitgevoerd diende te worden. Aan de berichten en tegenberichten die we daarover ontvingen, valt geen touw meer vast te knopen. We kijken naar het niet gelijktijdig werken aan meerdere straten tegelijk. 

Terwijl bij ons alle oude troep uit de straat werd gehaald en er weer in gelegd (Weten we het nog? Nieuwe bestrating Oosterstraat?) en we ons opmaakten om op de wijkvergadering verhaal te gaan halen...

hadden onze collega's van de Oostsingel al hun buik vol van de chaos in hun straat. Toen de foto van de boze Oostsingelaren werd gemaakt (1 maart) werd er dus in twee straten gelijktijdig gewerkt.

Terwijl het tweede deel van onze straat nog open lag en de Joulzmannen aan het werk waren, werd er in de Villastraat bestraat. Geen olie- of beschadigde parkeersteen meer te bekennen. Sterker: in het oneven deel van die straat werden nagelnieuwe parkeerstenen gelegd. Plus overal nieuwe stoepbanden. Alweer werk in twee straten tegelijk. 

----------------------------------------------------------------------------------

Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'.

Tijdens het voorbereidend werk moesten volgens het bestek proefsleuven gegraven worden. Nou, vergeet het maar! In de drie saneringsdelen van de straat is niet één proefsleuf vooraf gegraven. In zijn begeleidende brief die bij de - via een WOB-verzoek - ontvangen documenten ingesloten was, schrijft Erik Mangert a.i. dat er tekeningen van proefsleuven bij zitten. Ongedateerd staat erbij.

Kijk, proefsleuven hoor je te graven voordat je aan een ondergronds avontuur begint. Om te zien waar en hoe hoog de kabels en leidingen lopen. In onze straat werden er pas op 7 september (!) proefsleuven gegraven. In het eerste, nog niet gesaneerde deel. Na ons betoog dat de gasleidingen in dat deel ook te hoog liggen. Toen werd ook voor het eerst gemeten hoever die kabels en leidingen uit de gevel liggen. De foto's:

Proefsleuf voor pand nr 31.

Zelfde pand. Diepte KPN: 45 cm, diepte CAI 35 cm, diepte hoofdwaterleiding 87 cm.

Proefsleuf bij het peuterspeelplaatsje. De asbestcementen gasleiding ligt op 55 cm diepte.

Proefsleuf voor pand nr 13. Diepte KPN: 45 cm, diepte CAI 70 cm, diepte hoofdwaterleiding 1 meter. Kijk naar de koolas!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'.

Kolken werden niet gereinigd. Ze werden uit de grond getrokken...

... en op straat geparkeerd.

6 april: hoezo naar een depot brengen met afgesloten hekken?

15 april.

19 april: hoezo naar een erkende verwerkingsinrichting brengen?

19 april.

26 april: hoezo opruimen voor ieder weekend?

29 april: kolken worden deels afgezaagd geplaatst (eerste deel straat). Van de in totaal tien geplaatste kolken in de straat missen drie stankafsluiters. Niet de aannemer of de toezichthouder van de Gemeente, maar bewoners en Irado komen daar naderhand achter.

Constructie hoort eendelig te zijn. Dus niet afgezaagd met een zelf gefabriceerde bodem zonder sedimentopvang.

 

Uit de 'Totstandkoming van de overeenkomst' met de aannemer.

Inkorten kolk: betonzagen (kwarts!) zonder persoonlijke beschermingsmiddelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de 'Totstandkoming van de overeenkomst' met de aannemer.

Maandag 19 april: eerste deel van de straat. De hekken verdwenen op woensdag 14 april. Er werd voor het weekend niet afgevoerd dus lag er nog overal (vervuilde) rommel. Pas op vrijdag 23 april werd er opgeruimd nadat toezichthouder Riegman er verbaal van langs kreeg van tal van boze bewoners.

Vrijdag 11 juli: tweede deel van de straat. Hekken verdwijnen en saneringscircus vertrekt. Vervuilde troep blijft achter.

Zondag 13 juni: kinderen spelen met vervuilde rommel. Zie fotoshow.

Maandag 14 juli: Joulzmannen aan het werk omgeven door troep die is achtergelaten door Kraaijeveld. Kijk ook naar de vervuilde handschoenen van de vertrokken saneerders en een van de vele illegaal verwijderde, groene beschermflappen van de CAI-kabel.

Dinsdagavond 15 juli: liggende lantaarnpaal tussen de rommel.

Dinsdagavond 15 juli: zelfde foto, maar nu enkele tinten lichter. Rommel duidelijk te zien. Op 16 juli gaat er een brandmail naar toezichthouder Riegman. Dan pas wordt de troep opgeruimd.

-------------------------------------------------------------------------------------

Uit de 'Totstandkoming van de overeenkomst' met de aannemer.

Is dit onderdeel van de serie nu zo belangrijk? Jazeker! Want we gaan in drie afleveringen laten zien hoe slordig de aannemer met nieuwe- en oude materialen omsprong. Opruimen? Naar het depot brengen? Welnee. Laat maar slingeren! De toezichthouder van de Gemeente greep toch niet in. Sterker: die zag het niet eens.

Kraaijeveld heeft nooit een gesloten, stalen container in de straat geplaatst. Al het pvc-materiaal lag los binnen of buiten de hekken. Een sprekend voorbeeld: toen de sanering achterin het tweede gedeelte begon, werd er een onafgesloten bak met nieuw pvc-materiaal voorin dat deel van de straat geplaatst. De hele wijk kon dagen- en nachtenlang gratis shoppen.

1 juni: half zeven in de avond. Gaslek voor pand nr 72. PVC-materiaal in onafgesloten bak.

3 juni: wederom een gaslek. PVC-materiaal in onafgesloten bak.

11 juni: sanering ten einde. Kraaijeveld vertrekt. Hekken worden opgeladen. PVC-materiaal in onafgesloten bak.

13 juni: kinderen spelen met achtergebleven (vervuild) materiaal. PVC-materiaal in onafgesloten bak.

14 juni: Joulzmannen in de weer met huisaansluitingen. PVC-materiaal ligt er nog steeds. In onafgesloten bak.

---------------------------------------------------------------------------------

Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'.

15 maart: berg (olie)stenen is die dag voor de panden nrs 24 en 26 neergekwakt.

14 april: zelfde berg - oude boompjes worden verwijderd.

19 april: zelfde berg afgetopt met takken oude boompjes.

28 april: zelfde berg. Nieuw boompje op voorgrond.

4 mei: daags voordat de (olie)stenen weer in de grond gaan.

                                                         -------------------

Als gevolg van het neerkwakken van de (olie)stenen en het letterlijk dansen in de straat van het veel te zware materieel om zand en aarde van de stenen los te schudden, ontstond er schade aan de panden nrs 24, 26, 33 en 36.

                                                        --------------------

Bergen stenen lagen maandenlang op straat in de Oostsingel.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'.

Oude banden en parkeerstenen zoals ze er lagen. Niets werd schoongemaakt.

De stenen gingen eruit...

... en er weer in.

Nieuwe trottoirtegels op herlegde parkeerstenen. Let op de naden.

Berg (olie)parkeerstenen die wekenlang voor de nrs 24 en 26 hebben gelegen. Ze gingen zonder kwaliteitsbepaling weer de grond in.

Ratjetoe aan banden. Oude banden werden niet schoongemaakt. Het eerste deel van de straat telt 58 ontbrekende hol-dol-verbindingen.

----------------------------------   Ter vergelijk   -----------------------------                        

Ter vergelijk: nieuwe banden en parkeerstenen Hogebanweg (links). Hergebruikte banden en parkeerstenen Oosterstraat (rechts). Beide straten stonden overigens in het fraaie wijkjaarprogramma 2010. Beide zouden nieuwe bestrating krijgen. Banden en parkeerstenen Oosterstraat zijn al ver over de houdbaarheidsdatum, maar mochten niet worden vernieuwd. Dat noemt wethouder Hekman cradle-to-cradle (sic).

-----------------------------------------------------------------------------------

Bepalingen uit het bestek 'Herprofilering Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel'.

Stalen rijplaten.

Houten vlonders.

---------------------------------------------------------------------------

Uit de 'Totstandkoming van de overeenkomst' met de aannemer.

18 ton.

16 ton.

Kraan 18 ton en vrachtwagen woog met vracht tussen de 40 en ruim 46 ton.

Tel de tonnen maar op!