Terugblik van het nieuws en de foto's van de werkzaamheden in de straat anno 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De laatste der roostermohikanen (21-12-2011)

Alweer een fase afgerond. De bloesemboom tegenover pand nr 7 kreeg als laatste in de straat z'n mooie omkadering (plaatje boven). Het rooster is iets groter dan de rest om de boomwortels te sparen. De mannen van Beije maakten tevens de bestrating rond de gisteren aangebrachte roosters in orde...

... meest in het oog springende klus was het banden- en tegelwerk bij de boom voor de panden nrs 87 en 89. Daar verdween het door niemand gevraagde afritje om ruim baan te maken voor het rooster...

... het eindresultaat ziet er prachtig uit.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Roosters en paaltjes (20-12-2011)

Het tweede deel van de straat kreeg vandaag de fraaie boomroosters voor de drie boompjes die daar staan aangemeten. En voor de panden nrs 56 en 58 werden de paaltjes tegen de stoepband geplaatst zodat ze nu in lijn staan met de exemplaren op de andere drie hoeken van het kruispunt met de Stephensonstraat. Morgen wordt de bestrating rond de roosters in orde gemaakt en het zevende rooster rond de al wat oudere bloesemboom tegenover pand nr 7 aangebracht. Klik hier voor de fotoshow.

----------------------------------------------------------------------------------------

UPDATE! Boomroosters worden morgen aangebracht! (19-12-2011)

Directeur Jan Kieboom van Beije zette alles op alles en wist de leverancier van onze boomroosters tot een iets vroegere levering van de laatste vier exemplaren te bewegen. In plaats van op donderdag zijn de nijvere b(e)ijen morgen en woensdag weer terug in de straat!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voordat de aangekondigde storm vrijdag losbarst, wil schilder Piet de steiger van de straat af hebben. Na tijdens de regendagen het complete interieur van pand nr 14 van een verse verflaag voorzien te hebben, wierp hij zich vandaag (12-12-2011) wederom op nr 39. Alle witte delen staan in de primer. Morgen de finale laag en dan houdt hij op de weergoden te tarten. Het houtwerk (ramen en deur) moet tot volgend jaar wachten.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dennis Ouweneel van het gelijknamige timmerbedrijf voorzag vandaag (8-12-2011) pand nr 39 van een nieuwe gootbak. Het zink was in orde, maar het hout van de oude bak was met geen mogelijkheid meer te repareren. Aan schilder Piet nu de dankbare taak om de woning strak in de lak te zetten, hoewel Pluvius wederom niet erg meewerkt.

------------------------------------------------------------------------

Piet start laag bij de grond en nieuws over restant boomroosters (2-12)

Alsof de duvel ermee speelt. We hadden nog niet aangekondigd dat schilder Piet aan pand nr 39 zou beginnen of het begon te regenen. Vanmiddag pas maakte hij de onderzijde kaal en repareerde de scheuren. 

Leo liet ons weten dat de rest van de boomroosters op 22 december arriveren en dan ook worden aangebracht. Tevens zullen dan onvolkomenheden in de straat worden bijgewerkt.

---------------------------------------------------------------------------------------

En jawel, er is weer actie in de straat. Ons aller schilder Piet heeft z'n steiger vandaag (29-11-2011) opgebouwd voor pand nr 39. De weersomstandigheden zijn nog zo mild dat hij gaat kijken hoever hij kan komen met de finishing touch van het tweede kommiezenhuisje. 

De kleuren worden identiek aan die van buurpand nr 43 dat eveneens dit jaar nieuw in de lak werd gezet. Voor de reparatie van de gootpartij tekent Dennis Ouweneel die ook de fraaie deur van pand nr 89 construeerde en tevens de goot van die woning onder handen nam. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Straat voor de kerst gereed (24-11-2011)

Leo berichtte vanmiddag dat de levering van de laatste vier boomrooster nog veertien dagen op zich laat wachten. Dat betekent dat we in ieder geval voor de kerst het Project Oosterstraat 2011 kunnen afsluiten. Zoals iedereen weet, hebben we nog een feestje tegoed als tegemoetkoming voor alle narigheid die ons in 2010 is overkomen. 

Het heeft weinig zin om dat in de winter te vieren. Vandaar dat we met Christian hebben afgesproken tot volgend voorjaar te wachten en wederom het voetbalveldje naast Tabor voor die gelegenheid te gebruiken. Als in die tussentijd de straatnamencommissie zich positief uitspreekt over het Beijepleintje zou dat de feestvreugde compleet maken.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Het wordt te stil in de straat (22-11-2011)

Verontruste mails en telefoontjes van bewoners. Waarom gebeurt er niks meer in de straat? Er moeten toch nog vier boomroosters worden geplaatst? Ja, dat klopt. Die roosters moeten nog binnenkomen. Drie zoals het trio dat er al ligt en de vierde wijkt iets af. Die is bestemd voor het bloesemboompje tegenover pand nr 7. Omdat de wortels van dat al wat oudere exemplaar hoog liggen, dient het rooster daarop te worden afgestemd. 

Wij namen contact op met de gemeentelijke chef lantaarnpalen Wilco Knip om te melden dat de kust veilig is om onze lichtmasten te verven. Drie ervan werden verplaatst naar de plek waar ze horen te staan. Hij beloofde te informeren wanneer de kwastploeg naar onze contreien uitrukt en zou erover terugbellen. We hebben goede ervaringen met hem, dus binnenkort meer nieuws.

Verder vroegen we Leo of er een ploeg met de zuigwagen van Irado langs kan komen om het zand uit de waterkolken te verwijderen. En om te kijken naar de grote naden tussen de trottoirtegels achterin het tweede gedeelte. Hij zegde toe actie te ondernemen en op hem kunnen we blindvaren. Overigens, het rare, door niemand gevraagde afritje ter hoogte van de panden nrs 87 en 89 gaat verdwijnen. Dit, om het boomrooster te kunnen plaatsen. Er worden drie nieuwe stoepbanden aangebracht. Net zoals het voor het rampjaar 2010 was.

------------------------------------------------------------------------------------------

De plek van de laatste steen (20-11-2011)

Waarom ligt de laatste steen ter hoogte van pand nr 7 is een veelgehoorde vraag. Welaan, omdat daar de historische, oude bebouwing begint. De uitspraak van ex-projectleider Franken 'In een oude straat horen oude stenen' die de laatste steen siert, sloeg op de toen 125-jarige huizen.

Nu we het er toch over hebben: onze straat is qua leeftijd divers. Aan de oneven zijde stamt de hoek die tot de Singel behoort uit 1990, dan volgen de nrs 7 tot en met 95 uit 1885 en tot slot de hoge huizen bovenop de hol uit 1920. Aan de even kant de Singelhoek en de nrs 2 en 4 uit 1990 en vervolgens de panden nrs 14 tot en met 50 uit 1885.

Het hoge pand nr 56 werd in 1930 opgetrokken en is een vreemde eend in de bijt. De nrs 58 tot en met 90 behoren weer tot het historische deel. Bovenop de hol aan die zijde werden de huizen in het jaar 2000 gebouwd. Het merendeel van onze straat is en blijft een hele dikke eeuw oud. Maar jong van hart en - nu helemaal - uiterst plezierig om in te wonen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De eerste drie boomroosters een feit (18-11-2011)

Het begin is er. Het eerste trio boomroosters werd vandaag rond onze nieuwe boompjes gedrapeerd. De zeven straatvertegenwoordigers vroegen die roosters vorig jaar via het vouchersysteem aan. Argument: help ons de hondenpoep de straat uit te werken. De roosters werden ons toegekend en vandaag mochten de nijvere b(e)ijen in opdracht van Leon de eerste exemplaren plaatsen.

Dat was nog een hele klus. Eerst moesten er ondergronds bandjes worden geplaatst om het frame te kunnen dragen. Vervolgens werden de vier segmenten van het rooster in het frame gelegd. Dieven hebben overigens geen schijn van kans om de gietijzeren delen te stelen. De complete constructie is diefstalproof vastgeschroefd. 

De boomspiegel zal met granulaat worden afgevuld om honden niet op een idee te brengen. Klik hier voor de fotoshow.

Zo zagen de omkaderingen van de zieltogende bessenboompjes er vorig jaar, voordat de werkzaamheden begonnen, uit...

... na oeverloos gesmeek was dit de oplossing rond de nieuw geplante, zieke boompjes.

------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe flora geplaatst! (17-11-2011)

De zes nieuwe boompjes van het type Amelanchier arborea 'Robin Hill'       werden door de firma Kruiswijk & Den Boer geplaatst en voorzien van vers boomzand. Zij vervangen de zieke exemplaren die vorig jaar werden neergepoot. De keuze voor de nieuwelingen werd in samenspraak met onze  stadsecoloog Hans de Kruijf gemaakt. Advies van de planters: geef ze elke week een emmer water, behalve als het vriest. 

Ter hoogte van de panden nrs 87 en 89 waar vorig jaar dat door niemand gevraagde eenzijdige invalidenoversteekje werd aangelegd (aan de andere kant bots je tegen een geparkeerde auto op), wordt het malle afritje nog smaller. Dit, in verband met de grootte van de boomroosters. De frames ervan meten 130 bij 130 centimeter (zie foto onder). Klik hier voor de fotoshow.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Voor het nieuws van 14 oktober tot en met 16 november 2011 klik hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------