Het einde van een markant gebouw: sloop van Vlug

De voormalige fabriek van Vlug en pand nr 4 moesten begin jaren '70 al het veld ruimen.

Tegen de gevel van de Vlugfabriek: spelen bij het pand...

...en na de sloop spelen in het zand.

Op de braakliggende plek kwam een speelplaatsje (1974).

Blik vanaf de Singel op de kop van de oneven nummers en het speelplaatsje (1975).

Het speelplaatsje en de nrs 13 en 15 gezien vanaf de singel (1980).