De restauratie van een verzakking

De gootlijn van pand nummer 44 was in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Als gevolg van verzakkingen in de straat maakte die lijn aan de rechterzijde aan duikeling naar beneden (zie foto linksboven). In de jaren (19)90 besloot de toenmalige eigenaar het huis rigoureus te verbouwen. Trouwhartig vroeg hij bij de gemeente vergunning aan om de gootlijn plus de witte band daaronder weer in oude (waterpas)glorie te herstellen. Tot zijn ontzetting mocht dat niet. En zo kon het gebeuren dat de voorzijde van het pand een opmerkelijke restauratie onderging. De gootlijn bleef gehandhaafd en alleen de band eronder werd ‘rechtgetrokken’ waardoor een taps toelopend geheel ontstond (foto linksonder en rechts).