Sloop: de afvallers en de nieuwkomers

Overzicht van de gesloopte panden tot aan de hol.

In de 139 jaar dat de Oosterstraat bestaat, moest een aantal laagbouwhuisjes het onderspit delven. Vier stuks - de nummers 59, 61, 52 en 54 - werden in 1928 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe zijstraat: de Stephensonstraat. De panden werden door de gemeente aangekocht voor respectievelijk 3.400, 3.400, 3.500 en 4.300 gulden.

Tevens was de eigenaresse van pand nummer 56 bereid haar huis voor 2.500 gulden aan de gemeente te verkopen. Op die plek verrees een hoog gebouw waarin op de de begane grond een kruidenierswinkel werd gevestigd (zie hoofdstuk 'Anders', opmerkelijke panden).

Vier huisjes in de witte omkaderingen moesten plaatsmaken voor de Stephensonstraat.

Nummer 97, het laatste witte huisje op de foto links waaraan de onderheide hoogbouw was vastgeplakt, werd dermate uit zijn voegen getrokken dat sloop onvermijdelijk was. Op die plek bevindt zich nu een fietsenstalling. Het huisje ernaast, nummer 95, werd overigens opnieuw opgebouwd.

Aan de oneven zijde werd de sloophamer in het opslagloodsje en pand nummer 5 gezet.

Ook in de even zijde werd het mes gezet: de nummers 12, 10, 8 en 6 zijn klaar voor de sloop. Al die panden waren in de jaren vijftig van de vorige eeuw door de gemeente aangekocht in verband met toekomstige plannen om de Singel te verbreden. Die verbreding ging uiteindelijk niet door.

In 1989 is het zover. Pand 14 blijft staan en wordt voorzichtig van nr 12 gescheiden.

Egalisatiewerkzaamheden na de sloop aan de achterzijde (hoek Oosterstraat/Singel).

In 1990 kon de eerste paal voor de nieuwbouw worden geslagen.

Nieuwbouw hoek Singel in wording aan de oneven zijde. De oudbouw begint voortaan met pand nr 7.

Achter- en voorkant van de nieuwbouw in wording (nummers 2 en 4) aan de even zijde.

De nieuwe ingang van de straat in de steigers.

Het peuterspeelplaatsje dat tussen de oud- en nieuwbouw kwam en de nieuwe nrs 2 en 4.