Van utopie naar haalbaar?

Rotterdammer Jan Ultee werd door de lokale omroep Twee geïnterviewd en deed uit de doeken wat zijn U Vastgoedbedrijf voor ogen heeft met het, door hem van ontwikkelaar Blauwhoed overgenomen s’Maak-project. Als eigenaar van het AMEC-gebouw, dat op dit moment een metamorfose ondergaat, hield hij het reilen en zeilen aan de overkant nauwlettend in de gaten.

Tja, wie in de omgeving niet? Zoals de Blauwhoedjuichverhalen, de onvoorwaardelijke steun van ex-wethouder Minhas (VVD) die sowieso in sprookjes gelooft en z’n opvolgster Laan (VVD) die er alles voor over had om nu eindelijk eens gefortuneerde nieuwe bewoners binnen te harken. Aan alle opgeklopte vertelsels kwam abrupt een einde toen de ingehuurde aannemer niet solvabel bleek.

Zorgenkind

De U Vastgoedbaas sloeg zijn slag en bevrijdde collega Blauwhoed van het overgehypete zorgenkind. En, zo vertelde hij, met begrip voor alle bezwaren die te berde waren gebracht tegen de komst van deze volstrekt vreemde eend in de bijt van Schiedam-Oost. Het gigantische ledscherm (volgens Blauwhoed een selfietrekker van jewelste) gaat in de nieuwe opzet finaal aan diggelen.

Ultee vindt het aanbod van appartementen in de oorspronkelijke opzet te beperkt. Om de markt breder te maken wordt het aantal woningtypes uitgebreid. Bijvoorbeeld met maisonnettes. Verder wordt het gebouw opgeleukt met een intern pleintje. De kersverse planeigenaar: ‘En wat iedereen natuurlijk niet wil is dat er meer woningen komen en minder parkeerplaatsen.’

Zo op het eerste gezicht een schot voor open doel. Gaat Ultee ervoor zorgen dat de 44 gesloopte parkeerplekken voor de omwonenden terugkeren? Nou nee. Hij heeft het over de toekomstige bewoners van de kolos. Terwijl Blauwhoed aan het prutsen was met een stapelbedconstructie voor enkelen gaat U Vastgoed een ruimere parkeergarage bouwen. Ook voor de bezoekers?

Vergunningenveto

Hoe ruim wordt die garage? Is er ook plaats voor de Woonpluswerknemers die 2000 vierkante meter van het complex gaan bevolken? Of komen die allemaal met trein, tram, deelauto of fluisterboot? En hoe zit het met autobezitters die onverhoopt geen parkeerplaats kunnen bemachtigen? Geldt voor hen ook het stellig afgesproken vergunningenveto?

Ultee financiert het project kennelijk zelf, want hij weet met zekerheid dat de eerste heipaal voor de zomer van dit jaar geboord gaat worden en dat het gevaarte begin 2026 gereed is. Hij heeft er dan, zo zegt hij zelf, van een mooi project, een haalbaar project van gemaakt. Echter, de parkeerproblematiek voor de omwonenden blijft en waar de AAP komt weet ook nog niemand.

MvO, 19-3-2024

---------------------

Nieuwsblad Schiedam, 17-4-2024

-----------------------

Nieuwsblad Schiedam, 24-4-2024 (aanvragen omgevingsvergunningen)

----------------------

S’ Maak naar de plastisch chirurg

Jan Ultee, eigenaar van U Vastgoed, had het al aangekondigd: het gigantische ledscherm dat ontwikkelaar Blauwhoed ooit voor ogen had (de selfietrekker) zou ten grave worden gedragen. Op de nieuwe website is te  zien hoe de cosmetische ingreep uitpakt.

MvO, 27-4-2024

----------------------

Eindelijk komt de AAP uit de mouw

Op een van de nieuwe artist impressions van de s’Maak website is na eindeloos gedraai eindelijk de plek van het Afval Apart Punt (AAP) te zien. Hoe was het ook alweer? Op 5 maart 2020 werd een informatieavond gehouden over het toen nog te realiseren Blauwhoedplan. Er werd gelogen over gesprekken met omwonenden, de voorziene parkeerproblematiek werd weggewuifd en de nieuwe plek van de AAP bleef in nevelen gehuld. In de buurt wist projectleider Van Otterdijk. Maar hij wilde de exacte locatie niet uit de doeken doen.

Ruim vier maanden later (15 juli 2020) werd er een online bijeenkomst georganiseerd. Nog steeds geen uitsluitsel over de AAP: ‘Er worden nieuwe locaties gezocht op loopafstand.’ Weer vier maanden later (11 november 2020) liet een gepubliceerde plattegrond zien waar de gemeente de AAP wilde laten logeren: pal tegenover Tabor. De uitbaters (straatgenoten) van het restaurant reageerden geschokt en vol ongeloof.

Tabor heeft immers al een afvalcontainer aan Singelzijde op de stoep staan en zou nu door een hele batterij van die apparaten geflankeerd gaan worden. Inclusief het zware verkeer van de Iradowagens in het straatje. Projectleider Piet Bakker (inmiddels met pensioen) van de gemeente wilde de plek niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. ‘Wat ik wel weet is dat de ontwikkelaar nog steeds druk doende is met dit onderwerp.’

Die ontwikkelaar was Blauwhoed, dus namen de Taboruitbaters contact op met ontwikkelingsmanager Marcel Groeneweg. Hij reageerde zowel mondeling als schriftelijk. Zijn bedrijf gaat niet over de AAP-plek. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Sterker, hij stelde dat Blauwhoed in hetzelfde schuitje zat als Tabor, want een van de s’Maak-woningen bevindt zich op de hoek waar de AAP staat ingetekend.

En nu zit Jan Ultee, baas van U Vastgoed, met hetzelfde probleem. Hoe verkoop je een woning die aan de ene kant uitzicht biedt op de fantasieloze Woonpluspanden op de Singel en aan de andere kant op afvalcontainers met al die stuitende bijplaatsingen. De tekenaar van de nieuwe artist impression nam alvast een voorschot op die kopers. Als je goed kijkt zitten zij gezellig buiten naar de AAP te kijken.

MvO, 29-4-2024

---------------------

Gemeente beantwoordt s’maakvragen

Het kolosplan aan de kop van de Singel mag in andere handen zijn overgegaan, maar er blijven vragen. U Vastgoed gemaild. Geen reactie, laat staan antwoorden. Vervolgens bij de gemeente aangeklopt. Daar stond projectleider Eelco van Diesen ons te woord. Over de parkeergarage wist hij te melden dat het eenzelfde stapelbedconstructie wordt als in het Blauwhoedplan. Wie buiten die parkeerprijzen valt, krijgt geen vergunning voor de openbare weg.

Over parkeren gesproken, de artist impressions laten wel een gebouw zien, maar geen enkele geparkeerde auto. En toch worden er rondom het pand ruim twintig parkeerplekken aangelegd. Dan de AAP. Die komt inderdaad aan de overkant van Tabor. Echter, zo vertelde Van Diesen, omdat op Schieveste een ondergronds afvalsysteem wordt aangelegd, is het wellicht mogelijk om de stationsbuurt aan onze kant ook op dat systeem aan te sluiten.

Of de eerste paal, die volgens U Vastgoedbaas Jan Ultee nog voor de bouwvak de grond in gaat, geboord zal worden? De gemeentelijke projectleider stelt dat dat het uitgangspunt is.

MvO, 28-5-2024

-----------

Nieuwsblad Schiedam, 10-7-2024 (Verleende vergunningen)

-------------------

s'MAAK: eerste paal gaat binnenkort de grond in

De eerste paal van het project gaat binnenkort de grond in; foto: gemeente Schiedam

SCHIEDAM - De ontwikkelaar van s'MAAK heeft niet stilgezeten: achter de schermen werkt U Vastgoed hard aan de voorbereidingen van dit nieuwbouwproject, zo meldt de gemeente.

De verwachting is dat de eerste paal na de bouwvak de grond ingaat. Deze duurzame appartementen komen te liggen aan de Schie, direct naast station Schiedam-Centrum. Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Het doel is dat 'iedereen in Schiedam goed kan wonen, werken, leren, ontspannen en zich een leven lang kan ontwikkelen', zegt de gemeente.

Schiedam24, 10-7-2024