De verbouwing van pand nr 72 in 1968

Dat er in de loop van ruim een eeuw onvoorstelbaar veel is verbouwd in en aan de huizen, staat buiten kijf. Oud-bewoner Berend Otten toog, samen met zijn vrouw Sonja, in 1968 aan de slag om zijn woning, pand nummer 72, rigoureus onder handen te nemen. En hij legde de vorderingen vast met de camera. Die kiekjes gingen gelukkig niet verloren en geven tevens een aardig tijdsbeeld.